faiskola kertfenntartás


Aktuális Híreink

Leanderek teleltetése:
Segítünk Önnek! Hozza el hozzánk kedvenc növényeit, tavaszig gondjukat viseljük,hogy aztán a fagyok elmúltávalújra terasza díszei lehessenek.Munkatársaink megoldják a növények mozgatását.      folyt...

before
after

öntözőrendszerek öntözőrendszerek
öntözőrendszerek öntözőrendszerek
öntözőrendszerek öntözőrendszerek
öntözőrendszerek öntözőrendszerek

Tisztelt Felhasználók!


A campsis.hu minden  erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a tulajdonos sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.
A campsis.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
Nem tartozunk felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.


A személyes adatok védelme:
A Campsis Díszfaiskola Kft.  a weboldala használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja hozzánk, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Campsis Díszfaiskola Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk tovább.
Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatjuk fel:
piackutatás, piaci elemzés,
vevői szokások elemzése,
látogatottsági statisztikák összeállítása,
ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
vevői reklamációk intézése,
megrendelések intézése.
Cégünk - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Campsis Díszfaiskola Kft.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezel. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.
Az Interneten keresztül hozzánk eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeljük, mintha azokat egyéb úton bocsájtották volna rendelkezésünkre.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy weboldalainkról más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.


Szerzői jog
Weboldalaink, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Campsis Díszfaiskola Kft. kifejezetten  erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fentiekben részletezett feltételektől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Cégünk minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 

 

Campsis Díszfaiskola Kft.